"Lily ja Lysti"

"Lily ja Lysti"

maanantai 19. syyskuuta 2011

Lily MH-kuvauksessa

Ei alkanut juoksut joten neito pääsi hauskuttamaan itseään MH-kuvaukseen Maaningalle. Kuvaajina Jorma Kerkkä ja Marina Bast. Ja siis huoh, mikä kuvaus! Kerkkä kuvasikin koiraa aikamoiseksi pakkaukseksi. Ei päätä kyllä puristanut kuvauksessa, ja olisipa neito halunnut lähteä uudelleen kierrokselle. Löytyi jopa yllätyksiäkin, eli kuinka tosissaan neito oli aaveilla. Mutta koska ihmiset ovat ihania, ei siinäkään jäänyt mitään epäselvyyttä mieltä painamaan. Ja laukauksissa näki Satun metsässä ja sinne olisi pitänyt päästä. Eli ensi vuonna sitten luonnetestiin :D Kiitos Aijalle joka heräsi kukonpierun aikaan ja ajoi pitkän matkan päästäkseen tallentamaan nämä hetket jälkipolville ;)

Ja tässä osa-alueet, video toimituksesta tulee heti kun ihana Aija sen on saanut katsottavaan muotoon:


1
2
3
4
5
1. KONTAKTI
a. Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra
Välttää kontaktia, väistää
Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä
Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
Mielistelevä kontaktinotossa, hyppii, vinkuu, haukkuu jne.
b. Yhteistyö
Ei lähde vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti
Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta
Lähtee mukaan halukkaasti, kiinnostuu TO:sta
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
c. Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra
Väistää tai hakee tukea ohjaajasta
Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy ja ottaa kontaktia
Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2. LEIKKI 1
a. Leikkihalu
Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
Ei leiki – osoittaa kiinnostusta
Leikkii – aktiivisuus lisääntyy / vähenee
Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
b. Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
c. Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen
Tarttuu viiveellä – irrottaa / pitää, ei vedä vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan / Korjailee otetta
Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes TO irrottaa
Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa – kunnes TO irrottaa
3. TAKAA-AJO
a. Takaa-ajo
Ei aloita
Aloittaa, mutta keskeyttää
Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
Aloittaa heti kovalla vauhdilla juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
b. Tarttuminen
Ei kiinnostu saaliista / Ei juokse perään
Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä
Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia


4. AKTIVITEETTITASO

Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen
Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana / Rauhaton koko ajan
5. ETÄLEIKKI
a. Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä
Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
b. Uhka/ Aggressio
Ei osoita uhkaelkeitä
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauselkeitä osion 1. osassa
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa
Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. osassa
Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion 1. ja 2. osassa
c. Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo
Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo
Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
d. Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta
Ei leiki – osoittaa kiinnostusta
Leikkii – voi tarttua varovasti, mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
e. Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta
Kiinnostuu, mutta keskeyttää
On kiinnostunut leikkivästä avustajasta
Kiinnostuu leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta
Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään
6. YLLÄTYS
a. Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä opis katsettaan haalarista
Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
b. Puolustus / Aggressio
Ei osoita uhkauselkeitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä
Osoittaa useita uhkauselkeitä
Osoittaa useita uhkauselkeitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa useita uhkauselkeitä ja hyökkäyksiä, voi purra
c. Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan / Ei mene ollenkaan
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puolitiehen
Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
d. Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
e. Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7. ÄÄNIHERKKYYS
a. Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan
Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
b. Uteliaisuus
Ei mene katsomaan
Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja seisoo sen vieressä
Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puolitiehen
Menee räminälaitteen luo ilman ohjaajan apua
c. Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
Niiaus tai nopeudenvaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
d. Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
8. AAVEET
a. Puolustus / Aggressio
Ei osoita uhkauselkeitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauselkeitä
Osoittaa useita uhkauselkeitä
Osoittaa useita uhkauselkeitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa uhkauselkeitä ja useampia hyökkäyksiä
b. Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja ja sen jälkeen ei kiinnostusta / Ei kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
c. Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
d. Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa
Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä
Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
Menee katsomaan ilman apua
e. Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia / Ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen
Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin
Ottaa itse kontaktia avustajaan
Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9. LEIKKI 2
a. Leikkihalu
Ei leiki – ei osoita kiinnostusta
Ei leiki – osoittaa kiinnostusta
Leikkii – aktiivisuus lisääntyy / vähenee
Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
b. Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista
10. AMPUMINEN

Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön
Häiritsevyys lisääntyy leikin / passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön
Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms. mutta palaa leikkiin / passiivisuuteen
Keskeyttää leikin / passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin / passiivisuuteen
Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta

Ei kommentteja: